Sluneční kolektor je zařízení, které shromažďuje a/nebo koncentruje sluneční záření ze Slunce. Tato zařízení se primárně používají pro aktivní solární ohřev